Utbildning för kårens webredaktörer

Den 24/2 har vi en första liten utbildning för kårens nya webredaktörer på Scoutgården 19:00!