Medlemsansökan

Bli Bergascout!

Fyll i din medlemsansökan i formuläret nedanför. Ansökan fungerar även som kölapp om det blir kö till någon av kårens avdelningar.

I samband med att scouten börjar i sin scoutgrupp vill vi att ni som föräldrar meddelar avdelningsledarna om er scout kan simma minst 200 meter, har någon allergi eller har någon sjukdom eller tar någon medicin som vi behöver känna till. Detta för att göra scoutverksamheten så säker som möjligt för alla scouter.

OBS! Som föräldrar ansvarar ni själva för att meddela kåren när ert barn har slutat.

Föräldramedverkan!

Eftersom kårens verksamhet helt bygger på frivilliga insatser är det nödvändigt med hjälp från alla scoutföräldrar. All hjälp, liten som stor, tas tacksamt emot!

I medlemsansökan nedan vill vi att du i fältet ”noteringar” fyller i om du kan tänka dig att hjälpa till med att t.ex. vara ledare/hjälpledare, hjälpa till på avdelningsmöten eller läger och hajker, sitta i styrelsen eller hjälpa till med kårens administration eller stugvård.

Ledarna kommer också be alla föräldrar om hjälp med t.ex. städning och stugvård någon gång per termin.

Personuppgiftshantering

Personuppgifterna i formuläret samlas i scouternas centrala medlemsregister och används för att hantera fakturor, skicka information och medlemstidning.

I samband med att scouten börjar i sin avdelning kommer avdelningsledarna be om information om simkunnighet och ev. allergier och medicineringar för att göra scoutverksamheten så säker som möjligt för alla scouter. Den informationen kommer endast att lagras av avdelningsledarna. Avdelningsledarna kommer även att ha tillgång till scouternas kontaktuppgifter för att kunna kontakta er föräldrar om något skulle hända under en scoutkväll eller en hajk.