E-post adresser

E-post adresser till våra avdelningar:

Mail går till scouter och ledare för respektive avdelning

sparare at bergascout.se
upptackare at bergascout.se
aventyrare at bergascout.se
utmanare at bergascout.se
rover at bergascout.se

Ledare:

Maila oss ledare inom kåren

ledare at bergascout.se
Styrelse funktioner:

ordforande at bergascout.se

styrelsen at bergascout.se
registrator at bergascout.se

valberedning at bergascout.se

Funktionärer: funktionarer at bergascout.se
Webmaster: webmaster at bergascout.se