Gott Nytt Scout År

Gott nytt scout-år!

Jag vill påminna om att vi drar igång verksamheten i Berga scoutkår söndagen 11 januari med vårupptakt på scoutgården. Upptakten börjar kl 1300. Jag vill också påminna om arbetsdagen på Åsmestad 24 januari. Information bifogas. Avdelningsledarna ombes sprida informationen vidare till sina scouter och scoutföräldrar.

Scouthälsningar,

Kristian Gjessing, ordförande