IMG_20190915_100932

Det blir inget BP 2021 heller :(

Dessvärre har vi tvingats ställa in årets BP till följd av regionens råd om personlig "lock-down"

Årets BP-nighthike kommer gå av stapeln i Linköping 8/5.

Årets arrangemang kommer bli lite annorlunda än tidigare år till följd av Coronapandemin. För att göra det möjligt att planera för arrangemanget har vi utgått från de rekommendationer som gäller februari 2021. Det gör att vi inte kommer planera för någon gemensam övernattning utan BP 21 blir ett dagarrangemang. Vi kommer inte heller arrangera någon gemensam samling, matlagningsplats eller avslutning. För att sprida ut alla deltagare och minska risken för köer kommer arrangemanget bestå av dels ett antal uppdrag utspridda i centrala Linköping som patrullerna kan välja hur många, vilka och i vilken ordning de vill lösa dem, dels några kontroller. Varje patrull kommer få ett schema där det står vilken tid de är välkomna att besöka respektive kontroll. För att säkerställa att det inte blir för många på plats samtidigt vid kontrollerna begränsas patrullernas storlek till 4 personer plus ev. ledare.

Arrangemanget kommer ske i stadsmiljö med lättvandrad terräng.

Vi räknar med att årets BP kommer hålla på från kl. 10:00 till någon gång vid 17-tiden. Exakta tider kommer bero på hur många patruller som anmäls och hur vi kan lägga ett schema på alla kontroller så att vi kan hålla bra distans och undvika köer i dessa Coronatider. Slutliga hålltider kommer därför att lämnas under veckan innan arrangemanget.

Patrullerna behöver ta med lunch och mellanmål, matsäck eller att laga på medhavt stormkök. Varje patrull kommer också behöva ha med sig minst en smartphone för att lösa uppgifter under hajken. Ta också med powerbanks till telefonen/erna. Varje patrull bör också ha tillgång till ett instagramkonto för att lägga upp bidrag från arrangemanget. Alla scouter behöver ha med sig en egen buff eller en ögonbindel som ska användas på några av stationerna.

Arrangemanget är kostnadsfritt för alla scouter.

Vi vill så långt som möjligt låta våra scouter få möjlighet att fortsätta med en meningsfull fritid och därmed också genomföra BP-nighthike om det är möjligt trots pandemin. Eftersom vi kommer vistas utomhus bedömer vi i nuläget att detta ska vara fullt möjligt. Med tanke på situationen i samhället kan dock i värsta fall arrangemanget behöva ställas in med kort varsel om myndigheternas rekommendationer förändras, vilket vi räknar med att ni har förståelse för. Risken för smittspridning gör också att risken är större att vi som arrangörer får bortfall bland våra funktionärer eftersom även lätt snuviga personer inte kan ställa upp. Det gör att vi som arrangörer kan behöva hjälp av er i medverkande kårer med funktionärer till stationerna om vi får ledare som insjuknar. Därför ber vi att ni i anmälningsformuläret anger om ni har möjlighet att ställa upp med en funktionär vid en station om det skulle bli nödvändigt. Annars kan vi få svårt att genomför arrangemanget som planerat.

Frågor om arrangemanget kan ställas till:
Magnus Hultegård tel: 076-848 75 57 eller e-post: bp21@bergascout.se

Anmälan har stängt