En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 130 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi fem avdelningar fördelade på spårar-, upptäckar-, äventyrar- och utmanaravdelningar.

Varje avdelning träffas en gång i veckan, oftast i scoutgården.

Kåren har en vald styrelse som oftast träffas varje månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En husförman sköter om vår scoutgård. En eller två gånger om året träffas vi för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.