Dokument

Här kommer kårens dokument finnas upplagda men kräver inloggning för åtkomst.

 

För nya medlemmar behövs att ni fyller i dokumentet för nya medlemmar.

Det är viktigt att det fylls i så komplett som möjligt och även fyller om det finns allergier.

Fyll i dokumentet och lämna det till avdelningsledaren.

Ladda ner Medlemsuppgifter här: