Här kommer kår-dokument finnas upplagda men vissa kan kräva inloggning för åtkomst.

Handlingar till kårstämma 2020

Inbjudan till kårstämma 2020
Verksamhetsberättelse_2019
Resultatrapport_2019
Balansrarapport_2019
Budget 2020
Budgetbilaga 2020
Verksamhetsplan för 2020

Valberedningens förslag 2020

Övrigt

För nya medlemmar: Ladda ner Medlemsuppgifter här: [bifogade-filer]