Här kommer kår-dokument finnas upplagda men vissa kan kräva inloggning för åtkomst.

Handlingar till kårstämma 2021

Inbjudan till kårstämma 2021
Verksamhetsberättelse_2020
Resultatrapport_2020
Balansrarapport_2020
Budget 2021
Budgetbilaga 2021
Verksamhetsplan för 2021

Valberedningens förslag 2021

Övrigt

För nya medlemmar: Ladda ner Medlemsuppgifter här: [bifogade-filer]