BERGASÅNGEN

Ingenting går upp mot Berga scoutkår, i Linköping
Där är det toppen tycker jag!
Ingenting går upp mot Berga scoutkår,
På den plats man är scout, ja där trivs man mer än bra!