Här finns dels scouternas officiella, men kanske lite svårtydda, bild på hur du placerar märkena på skjortan.

Här finns också ett foto vi tagit på en scoutskjorta med vår kårs märken synliga. Det är inte så tydligt exakt hur bevismärken och intressemärken ska sorteras på ärmen.

Scouternas märkesplacering

Scouternas märkesplacering

Separat fil:   Märkesplacering Berga scoutkår