GASFLYGMASKINEN

En gasflygmaskin en dag uppfann jag
med den ut i rymden försvann jag
en flygtur på tre minuter hann jag
se’n hände det så här, på ett ungefär

Först kom ett dån, se’n kom ett vin
och se’n kom hela flygmaskin
se’n kom en krans från farbror Frans
och sen kom stadens ambulans
och se’n kom det tre journalister
från Stockholms aftonblad
och sist kom jag