När vi byggde vår egen Scoutgård 1996 – 1999

Berga Scoutkårs Scoutgård
Berga Scoutkårs Scoutgård

Efter det att Berga Scoutkår tvingades lämna Ånestadgården saknade vi (i dubbel bemärkelse) en lämplig lokal för vår scoutverksamhet. Vi hade tillgång till lokalen på Knektgatan (där vi också hade förråd) men annars nyttjade vi tillfälliga lokaler.

Arbetet med att få bättre och mer permanenta lokaler ledde så småningom (år 1996) fram till att Berga Scoutkår köpte fd Parkleken vid Pionjärgatan från kommunen.

Efter ny detaljplan för området och avstyckning såg Roland Linneaus till att den nya fastigheten (markområdet) fick namnet LIVSSTILEN 1. Roland utsågs också till kårens Hedersstugfogde.

Scoutverksamheten flyttade successivt in i den befintliga byggnaden. Från 14 januari 1997 är Scoutgården på Pionjärgatan 37 vår fasta egna verksamhetslokal. Den är ju inte så stor så ibland var det trångt. Seniorscouterna Plyschpojkarna byggde om en del av lokalen som då var ”kallförråd” med stor garageport till ett mysigt rum för seniorscouter. Nu har det utrymmer återgått till att vara förråd igen.

Från början var det meningen att vi skulle flytta befintliga gamla baracker (fd militära cykelförråd) som MHF-ungdom använt och som stod uppställda i Tornby till Pionjärgatan.

Vi fick hjälp från Arbetsförmedlingen och hade 2 –3 så kallade ALU-anställda som började med att förbereda för flytt.

Nu var Berga Scoutkår för första gången både fastighetsägare och arbetsgivare.

Peter Forsberg var den som svarade för arbetsledning av ALU-anställa, kontakter med myndigheter och byggsakkunninga. Det visade sig snart att barackerna i Tornby var byggda på ett sådant sätt att det inte var möjligt eller lämpligt att flytta dem. Dags att tänka om.

Vi fick hjälp att göra ritningar för den byggnad som nu är Scoutgården. Den har byggts på plats med hjälp av ALU-anställda, inhyrda entreprenörer och mycket ideella arbetsinsatser. Spåren från de dagar vi målade fasadbrädor mm finns fortfarande kvar.

Berga Scoutkår hade förberett sig så mycket som möjligt för att kunna skaffa nya och bättre lokaler. Överskott från julmarknader, oldscouternas påsk- och adventslotterier och julgransförsäljning i Berga Centrum sattes av till Stugfonden. Vi sökte också pengar för att genomföra bygget från Allmänna arvsfonden och stöd och bidrag från olika företag, banker m fl.

Genom upprop i Gluggen sökte vi också bidrag från medlemmar och sympatisörer. (Den möjligheten finns fortfarande kvar. Satsa 200 kronor i utbyte mot ett Gåvobevis så kan vi kanske bygga öppen spis eller göra andra investeringar i Scoutgården. Kontakta styrelsen).

När kårstämman fattade beslut om att köpa fd Parkleken och göra den till scoutgård var den kalkylerade investeringen 106 000 kronor. De pengarna fanns i Stugfonden.

Kårstämman fattade sedan beslut om att bygga ytterligare en byggnad på vår fastighet. Det är den vackra röda byggnaden som nu är ”Scoutgården”. Den slutliga investeringen i den byggnaden uppgick till cirka 1 650 000 kronor om vi gör en mycket försiktig beräkning av värdet av eget arbete och bidrag i form av material mm. Tillsammans med köpet från kommunen så är investeringen alltså 1 750 000 kronor.

Den investeringen finansierades så här:

Pengar som fanns i Stugfonden 165 000 kr
Gåvor till Stugfonden under byggtiden 10 800 kr
Sponsorbidrag från Stångåstaden, Berga församling och HSB 40 000 kr
Scoutförbundets Ljus- och Valmedel 10 000 kr
Bidrag från Arvsfonden 300 000 kr
Eget arbete, bidrag och sponsring i form av material 157 200 kr
Lån 615 000 kr
Summa: 1 750 000 kr

 

Scoutgården stod färdig för officiell invigning i mars 1999. Den invigdes under stor pompa och ståt av kommunfullmäktiges vice ordförande Lena Burlin.