IMG_3157_stitch

Äventyr och kompisar!

Välkommen till Berga scoutkår. Äventyret är nära!

Bli scout nu

Börja med scouting i höst

Börjar ditt barn årskurs två i höst, är det tillräckligt gammal för att få vara med i scouternas verksamhet i den yngsta åldersgruppen – Spårare (åk 2-3). Det går givetvis att börja även om det är äldre.
Nuvarande spårargrupp (födda 2012) har sin verksamhet på onsdagar kl. 18.00 – 19.30. Får vi intresserade barn och föräldrar är planen att starta en ny Spårargrupp på måndagar eller tisdagar. Annars finns det några platser kvar till onsdagsgruppen. Ledarna i de båda grupperna planerar tillsammans, men vi driver var sin grupp. Barn vars föräldrar ställer upp som ledare har förtur.

Måndagen den 31 maj mellan kl. 18-19 bjuder vi in er föräldrar till ett föräldramöte, för att berätta mer om vår verksamhet. Vi är utomhus vid scoutgården. Är ditt barn intresserad av att börja,  gör en medlemsansökan! Du som redan ställt ditt barn i kö behöver inte göra det en gång till. Läs mer här!

Information angående Covid19

Uppdatering 2021-06-04

Vårterminens aktiviteter är i princip avslutade, och vi bevakar Folkhälsomyndighetens information framöver. Läger och andra större sommaraktiviteter är inställda i år.

Berga scoutkårs ledar- och styrelsemöten genomförs utomhus eller digitalt.

Vi följer noga spridningen av Corona och förändringar i verksamheten kan komma med kort varsel.

Alla scouter och ledare uppmanas att stanna hemma vid minsta symptom eller om man har varit i kontakt med någon som har Covid-19. Var och en ska också göra en egen bedömning om man har speciella skäl som gör att man ska avstå scoutmöten.

Berga scouter fortsätter spåra efter upptäckter som leder till äventyr och spännande utmaningar men alltid Corona-säkert.

Frågor om vår tolkning ställs till Magnus.

Med vänliga hälsningar från

Styrelsen

Scouterna följer fortlöpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information om de centrala rekommendationerna finns på Scoutservice.

För oss i Berga scoutkår gäller tills vidare att  lokala aktiviteter fortsätter till dess att uppdaterade rekommendationer kommer från Folkhälsomyndigheten eller Linköpings Kommun. Alla ledare gör en bedömning om en planerad aktivitet kan utföras. Planerade aktiviteter kan ändras för att t.ex. kunna vara utomhus istället för inne. Kolla med dina ledare vad som gäller!

Viktigt att tänka på är att

  • Alla som är sjuka eller har lindriga symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma!
  • Tvätta händerna ofta!
  • Hosta och nys i armvecket!
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun!

Mer informationom vad du kan göra för att skydda dig och din omgivning finns på Folkhälsomyndigheten.

Hitta till oss

Berga scoutkår

Besöksadress: Pionjärgatan 37