IMG_3157_stitch

Äventyr och kompisar!

Välkommen till Berga scoutkår. Äventyret är nära!

Bli scout nu

Information angående Covid19

Uppdatering 2020-11-01

Spridning av Covid-19 har tagit fart igen och Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att minska på möten med andra personer.

Idrottsträning för barn födda 2005 och senare undantas eftersom fysisk aktivitet är bra och smittspridningen bland barn är begränsad.

Berga Scoutkårs styrelse har tolkat riktlinjerna på följande sätt:

Vi fortsätter med våra veckomöten eftersom vår verksamhet kan likställas med idrottsträning och att våra träffar är viktiga för våra barn och ungdomar. Vi har möten utomhus eller digitalt och vi anpassar verksamheten så att risken för spridning av Corona minimeras. Övernattningar väntar vi med tills de striktare råden släpper, åtminstone fram till den 19/11 2020.

Berga scoutkårs ledar- och styrelsemöten genomförs utomhus eller digitalt.

Vi följer noga spridningen av Corona och förändringar i verksamheten kan komma med kort varsel.

Alla scouter och ledare uppmanas att stanna hemma vid minsta symptom eller om man har varit i kontakt med någon som har Covid-19. Var och en ska också göra en egen bedömning om man har speciella skäl som gör att man ska avstå scoutmöten.

Berga scouter fortsätter spåra efter upptäckter som leder till äventyr och spännande utmaningar men alltid Corona-säkert.

Frågor om vår tolkning ställs till Magnus.

Med vänliga hälsningar från

Styrelsen

Scouterna följer fortlöpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information om de centrala rekommendationerna finns på Scoutservice.

För oss i Berga scoutkår gäller tills vidare att  lokala aktiviteter fortsätter till dess att uppdaterade rekommendationer kommer från Folkhälsomyndigheten eller Linköpings Kommun. Alla ledare gör en bedömning om en planerad aktivitet kan utföras. Planerade aktiviteter kan ändras för att t.ex. kunna vara utomhus istället för inne. Kolla med dina ledare vad som gäller!

Viktigt att tänka på är att

  • Alla som är sjuka eller har lindriga symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma!
  • Tvätta händerna ofta!
  • Hosta och nys i armvecket!
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun!

Mer informationom vad du kan göra för att skydda dig och din omgivning finns på Folkhälsomyndigheten.

Hitta till oss

Berga scoutkår

Besöksadress: Pionjärgatan 37