Året är 1963 och stadsdelen Berga är i stark utveckling. Här byggdes bostäder som aldrig förr och tusentals människor höll på att flytta in i denna nya södra stadsdel. Olika ideella verksamheter började ta form.

I Corren den 21 september- 1963 stod följande rubrik att läsa: ”Scoutkår bildas i Majelden – Berga”. I artikeln uttalar sig kyrkoadjunkten Nils Hilberts, hur viktigt det är med ett utvidgat ungdomsarbete i området. Barn fanns det gott om, 350 stycken i åldern 9 – 14 år, enligt statistiken. Nils Hilberts, en initiativrik präst med många idéer och stark vilja, hade ordnat ett informationsmöte den 24 september 1963 i kyrkans lokaler på Prästbolsgatan 30. Av 250 inbjudna kom ca 20 till mötet. Inte så många men dessbättre visade det sig att de var de rätta.

Vid efterföljande samkväm och livliga diskussioner beslöt man att bilda Berga scoutkår. Olle Lööw åtog sig att bli ledare for verksamheten, eftersom han hade varit aktiv inom S:t Lars scoutkår under många år och hade goda erfarenheter. En interimsstyrelse bildades. Av bl a Nils Hilberts minnesanteckningar framgår också att den andra informationsträffen hölls i Kyrksalen den 23 oktober, då Vargunge- och Blåvingearbetet presenterades. ”Ej så många föräldrar men en lyckad kväll’’ står det vidare i Nils anteckningar.

Startskottet 16 januari 1964 Efter uppladdning under resten av året kunde man i januari 1944 sätta ut en annons om start av verksamheten. Man började med en grupp Vargungar, som leddes av Hillevi Lindh, och en grupp Blåvingar, som leddes av Margit Landstedt och startskottet kunde skjutas av Gunnar Eriksson den 16 januari 1964. I nämnda annons påpekar man att "verksamheten kommer att byggas ut så snart ledare finns" – det ständiga problemet! Med sin anmälan kunde man vända sig till Gunnar Eriksson. Gunnar var alltså den som vid sidan av Olle Lööw fick ett stort ansvar for att få det hela att rulla igång. Olle Lööw installerades som kårens första ordförande 18 mars 1964 och genom att gå och knacka dörr och besöka tusentalet hushåll fick man ett antal nya föräldrar att ställa upp som ledare.

Hösten 1965 startade flick- och pojkscouterna och det hela var igång!

Nils Hilbert Olle Lööw
Gunnar Eriksson Margit Landstedt

Följande gick att läsa i Östgöta Correspondenten den 13 mars 1965:

Scoutupptagning i Berga.
Berga scoutkår av Svenska scoutförbundet har haft sin första scoutupptagning. Ceremonin ägde rum i Berga kyrksal i närvaro av föräldrar och syskon. Upptagningen förrättades av flickornas och pojkarnas respektive ledare, Anna-Lisa Strand och Gunnar Eriksson, assisterade av biträdande ledarna Inga-Britt Lööw och Lennart Norlin. Upptagna blev sex flickor och tolv pojkar. Kårens kaplan, kyrkoadjunkt Nils Hilberts, medverkade med tal och altartjänst. Vid det efterföljande samkvämet lämnades information om sommarens förbundsläger vid Stegeborg.

Jubileumsgluggen

År 2004 fyllde Berga Scoutkår 40 år, och det höjdes röster för att man skulle fira detta, bl a genom att ge ut ett jubileumsnummer av tidningen ”Gluggen”. Enligt rykten finns det fortfarande några exemplar till försäljning, för den överkomliga summan av 20 riksdaler.