MUGGEBIGGE

Muggebigge muggebigge tuff tuff tuff
Mahognyskrov med ruff ruff ruff
Muggebigge muggebigge tuff tuff tuff
det är vår seglarsång

Själv jag styr, så skummet yr
vågorna plaskar och vinden sjunger
Muggebigge muggebigge tuff tuff tuff
det är vår seglarsång