SKYMNING RÅR

Skymning rår över skogar och vatten, snart har dagen nått sitt slut.
Inom kort härskar mörkret och natten och vår lägereld dör ut.
Låt oss värmas ännu av dess lågor, låt vår sång gå fram som havets vågor.
Skymning rår över skogar och vatten, snart har dagen nått sitt slut.